اصول و فنون نقادی

طاها فتحی زاده

1398-7-2

تهران ،زعفرانیه
2,500
30,000

توضیحات محصول :

اصول و فنون نقادی کتاب ها،مقاله ها و پایان نامه های مدیریتی و علوم اجتماعی-انسانی

شرایط اختصاصی محصول :