چادر ٣-٤ نفره كوهنوردي

بزرگمهر فیروزفر

1398-6-13

تهران ،آبشار
40,000
800,000
چادر ٣-٤ نفره كوهنوردي

توضیحات محصول :

چادر ٣-٤ نفره كوهنوردي ٢ پوش مناسب برنامه هاي تابستانه بهاره تا ارتفاع ٤٠٠٠ متر

شرایط اختصاصی محصول :