فیزیک پایه دانشگاهی

امیرعلی ذوالقدری

1398-6-12

تهران ،جردن
750
80,000
فیزیک پایه دانشگاهی

توضیحات محصول :

۴ جلدی : مکانیک،سیالات و حرارت و امواج، الکتریسیته و مغناطیس و الکترومغناطیس،نور و فیزیک نوین نویسنده: فرانک ج. بِلَت

شرایط اختصاصی محصول :