ارائه‌ی ناب به سبک استیو جابز

امیرعلی ذوالقدری

1398-6-12

تهران ،جردن
500
30,000
ارائه‌ی ناب به سبک استیو جابز

توضیحات محصول :

انتشارات بازاریابی

شرایط اختصاصی محصول :