شیمی عمومی چارلز مورتیمر

امیرعلی ذوالقدری

1398-6-12

تهران ،جردن
500
30,000
شیمی عمومی چارلز مورتیمر

توضیحات محصول :

۲ جلدی کتاب مرجع شیمی عمومی دانشگاهی

شرایط اختصاصی محصول :