مبانی علم و مهندسی مواد کلیستر

امیرعلی ذوالقدری

1398-6-12

تهران ،جردن
500
20,000
مبانی علم و مهندسی مواد کلیستر

توضیحات محصول :

مناسب برای رشته‌های مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع ویرایش سوم

شرایط اختصاصی محصول :