کتاب بیست بیست

زهرا مصلحی

1398-4-21

تهران ،آبشار
200
20,000
کتاب بیست بیست

توضیحات محصول :

درقسمتی از مقاله میخوانیم آکادمی سوئد به حرکت های سبک دست نمی زند.یکی از محاسن آن طبیعت محکم و پایدارش است.از اشتباه کردن می هراسد٬زیرا جایزه را یک بار و به عنوان پاداشی در برابر تلاشی برای یک عمر به کسی اعطا می کند البته اغلب اشتباه می کند.گویی میداند کسی که در علم تبحر دارد٬ الزاما در ادبیات کاری از او بر نمی آید.ممنونم از آقای امرایی مترجم باسلیقه برای این انتخابها و ممنون از دوست خوبم برای این معرفی این کتاب.اینطور که متوجه شدم مجموعه ی دیگری با نام جفت شش از نوبلیست ها ترجمه کردن که در لیستم قرار دارد امیدوارم به همین خوبی باشد.

شرایط اختصاصی محصول :

ندارد