صندلی اپن

خاطره س

1398-5-25

تهران ،مبارک آباد و حسین آباد
2,000
17,000
صندلی اپن

توضیحات محصول :

صندلی فلزی ۶ عدد . ۳ عدد به رنگ روشن و ۳ عدد رنگ تیره به صورت تکی و تعداد . هر کدام به ارزش ۱۷ هزار تومان

شرایط اختصاصی محصول :

هر کدام روزانه ۲ تومان هفتگی ۵ تومان ماهانه ۱۰ تومان