نرم افزار Hysys

بهراد تبریزی پور

1398-5-13

تهران ،صادقيه
7,000
30,000
نرم افزار Hysys

توضیحات محصول :

نرم افزار شبیه سازی و مدل سازی و... نیاز بیشتر برای مهندسین نفت و شیمی همراه با آموزش ورژن۸.۳ ۳۲بیت

شرایط اختصاصی محصول :