اقتصاد نفت و گاز

بهراد تبریزی پور

1398-5-13

تهران ،صادقيه
500
15,000
اقتصاد نفت و گاز

توضیحات محصول :

میادین مشترک

شرایط اختصاصی محصول :