پرهون بستر امنی است که به شما کمک می کند تا وسایلی را که دیگر از آنها استفاده نمی کنید اما ممکن است کس دیگری به آنها نیاز داشته باشد اجاره دهید و درآمد کسب کنید. همچنین می توانید به راحتی هرچه را که نیاز دارید بدون نیاز به خریدن ، برای مدتی که می خواهید اجاره کنید و از آن استفاده نمایید.

هدف ما در پرهون، ایجاد محیط امنی است که شما بتوانید از طریق آن با خیال راحت هرچه را که لازم دارید اجاره کنید و هرچه را که لازم ندارید اجاره دهید.

ابتدا با وارد کردن شماره موبایل خود یک کد چند رقمی برای شما ارسال می شود و با وارد کردن آن شماره در سایت پرهون و تکمیل اطلاعات شخصیتان می توانید در پرهون عضو شوید.

??????? ???????????? ????????? ? ????