پرهون بسترامنی است که به شما کمک می کند تا وسایلی را که دیگر از آنها استفاده نمی کنید اما ممکن است کس دیگری به آنها نیاز داشته باشد اجاره دهید و درآمد کسب کنید. همچنین می توانید به راحتی هرچه را که نیاز دارید بدون نیاز به خریدن ، برای مدتی که می خواهید اجاره کنید و از آن استفاده نمایید.

هدف ما در پرهون، ایجاد محیط امنی است که شما بتوانید از طریق آن با خیال راحت هرچه را که لازم دارید اجاره کنید و هرچه را که لازم ندارید اجاره دهید.

بندی های متنوع اعم از ( لوازم منزل ؛ ابزار گیم کتاب دوربین کالای ورزشی کوهنوردی کالای دیجیتال مد پوشاک فرهنگ و هنر و سایل نوزاد و ... ) مکانیزم عملکرد سیستم به این صورت است که بعد از عضویت کالاهای گوناگون خود را در دسته برای امانت دادن به دیگران کاربران در وب سایت ثبت می کنند.